Business require constant idealization of processes.

It's a matter of success.

Growth Partnership

 

Planiści sukcesu. 

 

Jesteśmy zespołem strategów i wdrożeniowców. Dostarczamy Przedsiębiorcom unikatową wiedzę zarządczą. Zapewniamy najbardziej zaawansowany proces planistyczny. Tworzymy spersonalizowane strategie rozwoju. Implementujemy nowe technologie. Szkolimy i inspirujemy pracowników. Otwieramy nowe rynki zbytu.  Zapewniamy finansowanie typu venture capital. Mówiąc dosłownie, materializujemy idee.

 

Powody do współpracy z HOSSA CENTER.

 

Ulepszanie to cykl życia przedsiębiorstwa. Ten proces powinien nie mieć końca. Dostarczamy wiedzę o kulturze doskonalenia i wdrażamy zbiór spersonalizowanych procedur jej stosowania. Przeplanowujemy procesy ograniczając ich koszty i zwiększając wydajność. Dzięki pryncypialnej roli, jaką przypisujemy jakości obsługi powdrożeniowej, nasze rozwiązania są źródłem najbardziej skutecznego know-how. 

 

"Zrób to samo, co najlepsi na twoim rynku,

tylko lepiej."

- Arthur Hossa

Core business

Strategy

Wspieramy proces podejmowania decyzji rozwojowych. 

 

Organizujemy dla naszych Klientów planistyczną burzę mózgów z najskuteczniejszymi polskimi managerami. 

 

Efektywność każdego procesu, to kluczowy element jego funkcjonowania. Rozkładając dowolny proces na elementy pierwsze, zawsze znajduje się potrzebę lub możliwość ulepszeń. Najważniejsze, by proces przeplanowywania odbył się w zespole jak najbardziej doświadczonych ekspertów.

 

Poziom komptencji doradców, wyznacza poziom wnoszonych przez nich pomysłów, a więc usprawnień, które uzyskuje się z restrukturyzacji. 

 

HOSSA CENTER do procesów planistycznych angażuje najbardziej uznane autorytety w swoich dziedzinach.

Analytics

Koło sterowe skutecznej organizacji.

 

Wyzwaniem dzisiejszej analityki nie jest brak dostępu do informacji. Era cyfryzacji pozwala na transparantnentność wszelkich procesów. Możliwość tworzenia dowolnych zestawień jest dziś podstawową funkcją narzędzi analitycznych.

 

Sztuką natomiast jest uzyskane dane właściwie posegregować, zrozumieć ich wzajemny wpływ i dzięki wynikom podjętych analiz wdrożyć usprawnienia w procesie.

 

Oferujemy wsparcie podczas procesu przekształcania posiadanych danych w informacje, a następnie w wiedzę i pomysły, jak zwiększyć dzięki nim efektywność. 

 

Priorytetem HOSSA CENTER jest asysta, by nasi Klienci w pełni wykorzytywali możliwości dostarczonych rozwiązań.

Idealization

Efekt myślenia od zera, tzw. "biała kartka papieru".

 

Tworzymy wizualizację idealnie funkcjonującego przedsiębiorstwa. Zapewniamy świeże, profesjonalne i bezstronne spojrzenie na przyjęty model operacyjny. 

 

Idealizując proces określamy kluczowe wskaźniki efektywności i tworzymy koncepcję jego idealnego funkcjonowania. Nie wychodzimy od analizy ograniczeń, co ma miejsce przy optymalizacji. 

 

Dopiero gdy wypracujemy jedną lub kilka wersji zastąpienia procesu, przystępujemy do analizy możliwości i opłacalności implementacji wypracowanych rozwiązań i sposobów integracji.

 

Kultura idealizacji daje możliwość wyeliminowania przyczyn nieefektywności i tworzy główną przewagę konkurencyjną.

Competitive advantages

Triber

Udane projekty wymagają odpowiednich ludzi.

 

Ostateczny wynik, a więc zakres korzyści, jakie czerpie Klient z restrukturyzacji, jest zależny od kompetencji specjalisty, który kieruje zespółem wdrożeniowym.

 

W HOSSA CENTER szefem projektów jest Ttriber - korporacyjny przywódca

 

Zakres jego obowiązków, obejmuje oprócz wiedzy fachowej na poziomie eksperckim, umiejętności mentorskie, trenerskie, wywierania wpływu, analitycznego i strategicznego myślenia.

 

W HOSSA CENTER uważamy, że umiejętność przewodzenia zespołem wdrożeniowym jest pierwszą i najważniejszą cechą skutecznego Project Managera. Pilnowanie harmonogramu i budżetu, to ważne kwestie, ale o wiele ważniejsze jest wzbudzenie motywacji i zapału do osiągania najlepszych możliwych rezultatów wśród Development Team.

 

Zaawansowany projekt wdrożeniowy, wymaga prawdziwego lidera, lokomotywy wdrożenia, managera, który kierowany pasją tworzenia, dostrzega nowe możliwości, a którego poziom wiedzy i kompetencji jest w stanie ubrać wizję zespołu w garnitur procedur.

Competence

Twardy fundament biznesu.

 

Którą metodologię zarządzania rozwojem w firmie wybrać? Czy lepszy jest Kaizen, czy Six Sigma, a może postawić na Lean Management? Czy można zastosować zasady Kanban w procesach zarządczych?

 

A może zabieranie się za implementację gotowej metodologii zarządczej, to utrata szansy na prawdziwie skuteczną restrukturyzację?

 

A może trzeba nieustannie zastanawiać się, jakby miało funkcjonować nasze przedsiębiorstwo, gdybyśmy mieli zaprojektować jego funkcjonowanie od nowa? Gdybyśmy nie mieli ograniczeń, to co bylibyśmy w stanie zbudować?

 

A może... Tysiące "A może...". Im więcej "A może..." z głów profesjonalistów, tym więcej usprawnień i zastąpień w procesach jesteśmy w stanie znaleźć. Tym skuteczniejsza staje się restruktrukturyzacja.

 

HOSSA CENTER zatrudnia do procesów planistycznych największe polskie umysły, ludzi sukcesu, którzy to samo pytanie "A może..." zadawali sobie tysiące razy.

Technology

Skuteczność technologii wyznaczana jest poziomem jej personalizacji.

 

Co decyduje o przewadze jednego systemu informatycznego nad innym? Przede wszystkim sposób jego wykorzystania. Dobry system informatyczny posegreguje odpowiednio dane, ale sam z siebie nie sprawi, że zarządzanie stanie się efektywniejsze. Drogą do sukcesu jest maksymalne i świadome wykorzystanie jego możliwości. 

 

Proponowane przez HOSSA CENTER rozwiązania, są projektowane pod rzeczywiste potrzeby naszych Klientów i dają natychmiastowy dostęp do rzetelnych informacji o bieżącej sytuacji każdego procesu. Dostarczony przez nas system informatyczny, gdy zachodzi potrzeba wymaga reakcji i raportuje jej efekt. Co równie ważne, zapewnia możliwość wprowadzania usprawnień w funkcjonowaniu modelu. 

 

Oferowane przez nas systemy informatyczne, to "żywe organizmy", które nieustannie rozwijają się i zmieniają, dostosowując zarówno do nowo pojawiających się standardów, zapewniają najwyższy poziom personalizacji, jak i rozbudowy funkcjonalności.

Mission

Provide knowledge

Najcenniejszym zasobem HOSSA CENTER jest wybitna wiedza ekspercka wynikająca z doświadczenia naszych managerów w zarządzaniu największymi projektami i inwestycjami na polskim rynku. 

 

Naszą wiedzą i doświadczeniem, dzielimy się z naszymi Klientami w pełni spersonalizowany sposób. Program każdego szkolenia opracowywany jest indywidualnie i uwzględnia specyficzne uwarunkowania każdego z Klientów.

 

Wspieramy menadżerów w projektowaniu procesów zarządczych, organizując burzę mózgów z najwybitniejszymi ekspertami w swoich dziedzinach.

 

Wspieramy sprzedawców w sztuce przekonywania klientów, tak, by ci ustawiali się do nich w kolejce i by z entuzjazmem polecali im swoich znajomych, namawiając ich do kupna.

 

Wspieramy wszystkich pracowników w świadomym odnoszeniu sukcesu i budowaniu przyjaznej atmofery w firmie. Inspirujemy personel do największej wydajności, podczas najbardziej zaawansowanego programu rozwojowego "SUCCESSMAN".

Reduce costs

Pomagamy wytwarzać dokładnie to samo o wiele taniej.

 

Proces ograniczania kosztów nie może być tylko domeną czasu kryzysu. Analiza kosztów, szukanie oszczędności i zastąpień musi stać się  procesem ciągłym, gdyż właśnie w taki sposób funkcjonują liderzy rynku.

 

Ograniczanie kosztów traktujemy zarówno jako element kultury, jak i struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Istotne jest, aby pracownicy wskazywali obszary do poprawy i brali czynny udział we wdrażaniu usprawnień.

 

Budujemy modele organizacyjne, w których każdy pracownik jest zaangażowany do szukania usprawnień w procesie który obsługuje. Nigdy nie wiadomo skąd przyjdą najlepsze pomysły.

 

Jednak nie wszelkie koszty warto, a nawet należy ograniczać. Często zastosowanie słabszego zamiennika, spowoduje efekt najsłabszego ogniwa łańcucha. 

 

Ograniczając koszty, zadajemy sobie również pytanie: "A jak się mają koszty do korzyści?" 

Increase revenues

Rozwój a nawet istnienie biznesu sprowadza się do sprzedaży.

 

Powinieneś zapłacić każdą cenę, podjąć każdy rodzaj wysiłku i pokonać każdą przeszkodę, by Twoja firma stała się wybitna na tym polu. To od sprzedaży zależy sukces Twojego przedsiębiorstwa.

 

Pomożemy Ci otworzyć nowe rynki zbytu, a dotychczasowym klientom sprzedawać więcej.

 

Zwiększenie wydajności potencjału sprzedażowego zasadniczo wpływa na rentowność przedsiębiorstwa. Większa o 30% sprzedaż tworzy zyski o wiele większe niż 30%, gdyż zostały one osiągnięte na tylko minimalnie zwiększonych kosztach stałych przedsiębiorstwa.

 

Nasza platforma do zarządzania marketingiem i sprzedażą, to najbarbardziej zaawansowane narzędzia biznesowe na świecie. Dzięki wykorzystaniu naszych możliwości, Twoi sprzedawcy o wiele bardziej kreatywnie i efektywnie będą realizowali wyzwania biznesowego dnia. Cały zespół będzie mógł wydajnie współpracować praktycznie z każdego miejsca.

Vision

Setting the standard

Naszym jedynym, niezmiennym standardem, jest dążenie do doskonałości.

 

Standard, który wprowadzamy do biznesu, to nieustanna idealizacja i optymalizacja procesów. Dziś restrukturyzacja musi mieć proces ciągły.

 

Tworzymy nowe rozwiązania, dzięki którym firmy stają się bardziej efektywne, przewidywalne, łatwiejsze w zarządzaniu i co najważniejsze bardziej zyskowne. 

 

Jesteśmy wszędzie tam, gdzie ktoś odnosi spektakularny sukces. Analizujemy działania zwycięzców rynku, tak by wykorzystać najlepsze pomysły w przeplanowywaniu lub optymalizowaniu procesów u naszych Klientów.

 

Stawiamy sobie poprzeczkę zawsze wyżej niż wszyscy inni.

Organize a market

Po czym poznać naprawdę dobrze poukładany procesy sprzedażowe? Po liczbie klientów, którzy wracają do firmy, by dokonać kolejnego zakupu.

 

Zadowolenie klienta jest jedynym produktem XXI wieku, a rolą biznesu jest logistyka tego efektu.

 

Celem biznesu jest znaleźć i zatrzymać przy sobie klienta. Zadowolenie klienta z produktu, to jednak za mało, by chciał on pozostać lojalny swemu dostawcy. Klient zwiąże się z firmą tylko wtedy, gdy ta spełni jeszcze dwa dodatkowe warunki. Klient oczekuje, aby proces dostarczenia produktu był dla niego nie tylko bezstresowy, ale wręcz komfortowy. Ostatnia kwestia, to zarządzanie relacją z klientem. Najlepsze, najbardziej skuteczne firmy mają tak zadowolonych klientów, że ci chcą o nich opowiadać komu tylko mogą. Pracujemy z Tobą do czasu uzyskania tego efektu.

Ensure success

Naszym produktem jest wspieranie rozwoju Twojej organizacji, co przekłada się bezpośrednio na nasze wspólne wyniki finansowe.

 

Projektujemy modele zarządcze o najwyższym stopniu spersonalizowania, dzięki czemu każdy aspekt funkcjonowania Twojego przedsiębiorstwa przynosi Ci maksymalnie wiele korzyści.

 

Twój poziom satysfakcji jest dla nas najważniejszy, gdyż nasza strategia biznesowa zakłada wieloletnią współpracę.

 

Naszym produktem jest dostarczanie najlepszych rozwiązań na rynku i zapewnienie im najskuteczniejszej opieki powdrożeniowej. 

 

Dostarczamy Ci wiedzę, technologię i asystę, aby Twoje przedsiębiorstwo było w fazie nieustannego rozkwitu.

Discover our possibilities

Clients loves to work with us

Nieustannie dążymy do dostarczania coraz większej wartości naszym Klientom.

My i nasi Klienci jesteśmy po tej samej stronie stołu.

 

Let's talk about profit

 

HOSSA CENTER

Ul. Marszałkowska 111

00-102 Warszawa

poland@hossacenter.com

NIP: 822 183 87 57

REGON: 012416122

Wpisany do rejestru przedsiębiorców przez:

Burmistrza Gminy Warszawa Centrum

07/08/2019